Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Wegnemen knelpunten bestaand fietsroutenetwerk

Wegnemen knelpunten bestaand fietsroutenetwerk

We gaan de belangrijkste knelpunten in het huidige fietsnetwerk wegnemen om zo het fietsgebruik te bevorderen. Daar waar dit kan met kleine ingrepen voeren wij dit uit. Op de punten waar een grote ingreep nodig is, kijken we wanneer dit uitgevoerd kan worden of kan worden meegenomen in een bestaand project. 

Verbeteren en opwaarderen fietsnetwerk:

De verkeersontsluitingsroute van de snelweg  A1 naar de kernen Muiden en Muiderberg gaan we optimaliseren. Deze gebiedsontsluitingsweg (weg buiten de bebouwde kom, 80 km/uur) behoeft rotondes en fietspaden. Ontbrekende schakels worden in beeld gebracht in het programma Verder met de Vesting Muiden en onderzocht op financiële haalbaarheid.