Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

We werken samen met onze partners binnen Samen Sneller Duurzaam

We werken samen met onze partners binnen Samen Sneller Duurzaam

We werken samen met onze partners rond thema’s die binnen SSD spelen: fossiel vrije energie, afvalloos circulair, biodiversiteit, samen duurzaam voortleven, lokaal voedsel, duurzaam onderwijs, klimaatadaptatie, slimme en groene mobiliteit, tiny housing en innovatie. Rond deze thema’s zijn diverse werkgroepen actief.

Daarnaast nemen we actief deel aan de ondersteuningsstructuur van Samen Sneller Duurzaam  die inzet op het stimuleren van bewustzijn rond duurzaamheid, het versterken en verbreden van de beweging en het realiseren van concrete projecten en activiteiten die Gooise Meren duurzamer maken. Een centrale projectbegeleider is aangesteld die de benodigde ondersteuning organiseert en faciliteert.

In co-creatie met partners uit de samenleving werken aan concrete duurzaamheidsdoelen betekent ook leren van- en met elkaar hoe deze samenwerking het best werkt om een duurzamer Gooise Meren te bereiken. Daarom blijven wij binnen Samen Sneller Duurzaam oog houden voor de gemeentelijke rol die nodig is om de beoogde duurzame impact te realiseren. Deze rol heeft twee kanten: 
- In de eigen organisatie aandacht vragen voor duurzaamheid en vanuit de inhoud tijdig de verbinding zoeken met de werkgroepen binnen SSD, maar ook in de eigen organisatie de verbinding zoeken met andere programma’s als Doe-Democratie en Leefbaarheid.
- De werkgroepen binnen SSD met bijbehorende doelstellingen en activiteiten op een goede manier verbinden met de juiste onderdelen van de gemeentelijke organisatie.