Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

We voeren jaarlijkse een cliëntervaringsonderzoek Wmo uit (Ceo Wmo) en monitoren de zorguitgaven van individueel maatwerk Wmo.

We voeren jaarlijkse een cliëntervaringsonderzoek Wmo uit (Ceo Wmo) en monitoren de zorguitgaven van individueel maatwerk Wmo.

De Regio Gooi en Vechtstreek voert het jaarlijks verplichte cliëntervaringsonderzoek Wmo uit. Gemeenten ontvangen lokale rapporten over de uitkomsten zodat regionaal onderling vergeleken kan worden. Daarnaast monitoren we lokaal maandelijks de zorguitgaven door data te analyseren en te duiden. Zo nodig sturen we bij met nieuwe maatregelen.