Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

We stimuleren in de regio de samenwerking en afstemming tussen gemeenten (Jeugd, Wmo en Particpatiewet), zorgkantoor (Wlz) en zorgverzekeraars (Zvw)

We stimuleren in de regio de samenwerking en afstemming tussen gemeenten (Jeugd, Wmo en Particpatiewet), zorgkantoor (Wlz) en zorgverzekeraars (Zvw)

In elke regio moet er meer samenwerking komen tussen zorg en ondersteuning. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben afgesproken werk te maken van een sluitend samenwerkingsnetwerk, waardoor inwoners in elke regio verzekerd zijn van een goede samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars op zorg en ondersteuning. Deze landelijke afspraak geldt ook voor de regio Gooi- en Vechtstreek.