Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

We stellen een concept Regionale Energie Strategie (RES) op

We stellen een concept Regionale Energie Strategie (RES) op

De RES draagt bij aan de doelstelling om een reductie van de CO2-uitstoot te bereiken van 49% in 2030. Gooise Meren maakt onderdeel uit van de RES regio Noord-Holland Zuid (NHZ). En Gooi en Vechtstreek vormt een deelregio binnen deze RES NHZ. In de concept RES wordt uitgewerkt waar gebieden zijn voor de opwek van hernieuwbare energie en welke warmtebronnen beschikbaar zijn voor de overstap naar aardgasvrij. Met deze concept RES geeft de regio Noord-Holland Zuid aan welke bijdrage geleverd wordt aan de landelijke opwek van 35 TWh aan duurzame energie in 2030. In maart 2020 wordt de concept RES aan de gemeenteraad voorgelegd. Het RES-traject kent een doorlooptijd tot 2030. Vanaf 2021 wordt de RES elke twee jaar gemonitord, geactualiseerd en opnieuw vastgesteld door de raad.