Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

We starten met het opstellen van een Transitievisie Warmte

We starten met het opstellen van een Transitievisie Warmte

We gaan aan de slag met de Transitievisie Warmte, waarin staat wanneer welke wijk van het gas kan worden afgekoppeld en voor welke warmtebronnen we kiezen. De Transitievisie Warmte dient uiterlijk eind 2021 vastgesteld te zijn door de gemeenteraad. De Transitievisie Warmte wordt elke 5 jaar geactualiseerd.

We trekken zoveel mogelijk samen op met inwoners van elke wijk omdat hun stem in dit proces zeer van belang is. We willen graag dat inwoners en ondernemers zich betrokken voelen bij dit onderwerp. In de transitievisie warmte zal in elk geval voldoende aandacht zijn voor de randvoorwaarden en kosten van de verschillende opties, zowel voor de gemeente als inwoners. We krijgen hierin als gemeente ondersteuning vanuit de RES-regio.