Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

We onderzoeken alternatieve maatregelen voor beheersing eikenprocessierups

We onderzoeken alternatieve maatregelen voor beheersing eikenprocessierups

Het verhogen van de soortenrijkdom en het faciliteren van nestgelegenheid voor vogels en vleermuizen kunnen  bijdragen aan de bestrijding van plaaginsecten als eikenprocessierups. We onderzoeken natuurvriendelijke maatregelen voor de beheersing van invasieve soorten als Japanse duizendknoop,  Reuzenberenklauw en Eikenprocessierups. Daarbij werken we samen en delen we kennis met de regiogemeenten en Goois Natuurreservaat.