Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Waterbestendig (her)inrichten en (ver)bouwen

Waterbestendig (her)inrichten en (ver)bouwen

Gevolgen van ‘water-op-straat’ gaat de gemeente beperken door de openbare ruimte in te zetten voor waterberging of ‘transportleiding’ bij extreme neerslag. De gemeente richt de openbare ruimte waterbestendig in door ervoor te zorgen dat op laaggelegen locaties het schone water over het maaiveld kan wegstromen naar een plek waar het geen kwaad kan (bijvoorbeeld naar oppervlaktewater, wadi, berm, plantsoen of speelplek), en/ of door te zorgen dat de straat het water tijdelijk vasthoudt (tussen de trottoirbanden) en niet de tuinen en/ of gebouwen instroomt. De gemeente zet in op het klimaatbestendig inrichten van openbare gebouwen. Daarmee wil de gemeente ook het goede voorbeeld geven.