Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Voldoende en gedifferentieerd woonaanbod en een toekomstbestendige woonvoorraad

Voldoende en gedifferentieerd woonaanbod en een toekomstbestendige woonvoorraad

Dit doen we door:

  • Een verdeling van minimaal 1/3 betaalbare en 1/3 middensegment in nieuwbouwprojecten. 
  • Prestatieafspraken met corporaties maken over onder andere aantal sociale huurwoningen en ontwikkeling woningvoorraad.
  • Inzet voor meer sociale en middeldure huurwoningen.
  • Introductie van een lening voor woningbezitters die hun woning willen aanpassen met het oog op langer zelfstandig thuis wonen.