Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Versterken samenwerking MRA

Versterken samenwerking MRA
Portefeuillehouder
Luijten Alexander

In 2019 wordt de samenwerking in de MRA geëvalueerd. Inzet daarbij is een beeld te krijgen van de effectiviteit van de samenwerking en vervolgens om tot een plan te komen om deze effectiviteit te verbeteren. In 2020 wordt het plan gerealiseerd. Gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek trekken samen op en zetten in op meer focus van de samenwerking (met bijzondere aandacht voor werkgelegenheid) en zijn geen voorstander van een verdere formalisering. De samenwerking dient de autonomie van de deelnemers te respecteren en zal zich vooral moeten richten op draagvlak en dus een meer gelijke vertegenwoordiging van deelnemers aan alle bestuurlijke gremia.