Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Verminderen overlast jongeren

Verminderen overlast jongeren

We willen voorkomen dat (kwetsbare) jongeren overlast veroorzaken, zich misdragen of (verder) in de criminaliteit verzeild raken. Wij investeren in onze jeugd door:

  • actief jeugd te benaderen die mogelijk overlast veroorzaakt of zich misdraagt
  • de dynamiek en personen van een jeugdgroep in kaart te brengen
  • in samenwerking met jongerenwerkers de jeugd te coachen om hun gedrag positief te veranderen
  • bewoners te informeren hoe zij zelfstandig met jeugdoverlast kunnen omgaan
  • in samenwerking met de politie handhavend op te treden als dat nodig is, waarbij extra aandacht is voor hotspots
  • het in kaart brengen van individuele problematiek van jongeren bij complexe, structurele of ernstige jeugdoverlast
  • het opleggen van gebiedsontzeggingen (APV artikel 2:78) bij structurele of ernstige jeugdoverlast.
  • aanstellen van een jeugd-Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa), en de Boa-formatie uitbreiden met 1 FTE.