Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Verlagen van recidive van jongeren

Verlagen van recidive van jongeren

Bij jongeren, die een verhoogd risico hebben in de toekomst overlastgevend en/of crimineel gedrag te gaan vertonen en de jongeren die zich (regelmatig) schuldig maken aan crimineel gedrag, wordt een persoonsgerichte aanpak toegepast. Vaak zijn dit jongeren die op meerdere leefgebieden, thuis of op school, achterstand hebben in de (normale) ontwikkeling. Voor deze aanpak wordt de  jongerenconsulent ingezet met als doel om de moeilijk bereikbare (multiprobleem) jongeren te bereiken en te  ondersteunen bij hun participatie in de maatschappij. Dit om er voor te zorgen dat zij niet verder de criminaliteit in gaan.