Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Vergroten bewustwording en verbeteren informatiepositie

Vergroten bewustwording en verbeteren informatiepositie

Doel is om bewustwording van signalen van georganiseerde criminaliteit en ondermijning te vergroten bij interne medewerkers, ondernemers en bij inwoners van de gemeente Gooise Meren. Ook willen wij de meldingsbereidheid stimuleren om onze informatiepositie te verbeteren. Wij willen tegengaan dat inwoners en dienstverleners bij ondermijnende criminaliteit betrokken raken en dat dit leidt tot normvervaging.

Dit gaan wij doen door het aanbieden en verzorgen van trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten, het structureel uitlichten en uitdragen van successen, inwoners en ondernemers informeren over risico’s, acties en het herkennen van signalen om hen beter te betrekken bij de aanpak.