Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Verbeteren toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie

Verbeteren toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie
Portefeuillehouder
Boudewijnse Barbara

In het plan voor de herinrichting van de buitenruimte van het gemeentehuis is toegankelijkheid een uitgangspunt. Alle bezoekers, inclusief mensen met een beperking, moeten op een veilige manier het gemeentehuis kunnen bereiken. Het aantal mindervaliden parkeerplaatsen blijft gehandhaafd. De ervaringsdeskundigen van het Platform Wmo zijn actief betrokken in de ontwerpfase. In 2020 gaan we aan de slag met de aanbevelingen die volgen uit een onderzoek naar de toegankelijkheid van de dienstverlening door de front-office en Burgerzaken. De aanbevelingen voeren we in 2020 uit indien mogelijk en uitvoerbaar. Voor de aanbevelingen die niet of niet op korte termijn uitvoerbaar zijn onderzoeken we alternatieven.