Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Vaststellen van het regionaal Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024

Vaststellen van het regionaal Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024

In dit beleidsplan werken we de verdere ambulantisering van het beschermd wonen uit. Deze opgave impliceert een verschuiving van de regionale taak om gezamenlijk te voorzien in 24-uurs voorzieningen, naar de lokale taak om zeer kwetsbare inwoners die zelfstandig gaan wonen te ondersteunen. De aanpak 'personen met verward gedrag', de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en de doorontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis zijn integraal onderdeel van dit beleidsplan. (Zie ook de doelen uit programma 2 ‘Veiligheid’).