Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Uitwerken Roadmap Circulaire Economie

Uitwerken Roadmap Circulaire Economie

We ronden in 2020 de stappen uit de Roadmap Circulair Inkopen af. Dit leidt tot een concreet actie- en communicatieplan.  Het actie- en communicatieplan is er op gericht om het begrip circulaire inkoop en de voordelen daarvan voor mens en maatschappij  zodanig breed uit te dragen binnen de ambtelijke organisatie dat dit de manier van werken wordt voor een ieder die bij inkoop betrokken is. Om circulaire inkoop bij de mensen in de genen te krijgen wordt een bewustwordingscampagne ingezet. Daarbij wordt gedacht aan de inzet van de volgende elementen/instrumenten: 1. Een startbijeenkomst voor het personeel 2. Structureel Informatie/voorlichting/best practices (plus enquête of quiz-je)  via  het Intranet, 3. De inzet van een selecte groep interne ambassadeurs, die de boodschap uitdraagt (successtory). 4. Gebruik van (opmaak) posters, banners en foldermateriaal.