Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Uitvoering Wet verplichte GGz

Uitvoering Wet verplichte GGz

De Wet verplichte GGz (WvGGz) is per 2020 van kracht. Nieuwe taak hierbij is onder meer het uitvoeren van een verkennend onderzoek als er een melding is gedaan waarbij een vermoeden bestaat van psychische zorgnood. Dit kan leiden tot een gedwongen opname of gedwongen behandeling via het Openbaar Ministerie. Zie ook programma 2 Veiligheid.