Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Uitvoering MRA agenda

Uitvoering MRA agenda
Portefeuillehouder
Luijten Alexander

De MRA (Metropool Regio Amsterdam) is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Doel van de MRA is het versterken van de regio, opdat zij een aantrekkelijk vestigingsgebied blijft om te wonen, werken en ontspannen, zowel voor huidige als toekomstige inwoners en bedrijven. Daartoe is in 2016 de eerste MRA-Agenda opgesteld, die beschrijft welke resultaten de samenwerkende overheden willen bereiken. In februari 2020 wordt de MRA agenda 2020 - 2024 vastgesteld. Gooise Meren levert hiervoor samen met de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek input voor aan. Voor de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek dient de relatie mobiliteit, economie (werkgelegenheid) en wonen centraal te staan. Werkgelegenheid vraagt daarbij om extra aandacht.