Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Uitvoeren actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis 2019-2021'.

Uitvoeren actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis 2019-2021'.

Dit actieprogramma houdt o.a. in het intensiveren van de aanpak van ouderenmishandeling en het verbeteren van traumascreening en -behandeling.

Ook de ontwikkeling van de aanpak MDA++ maakt deel uit van dit actieprogramma. MDA staat voor Multi Disciplinaire Aanpak. Dit is een gefaseerde aanpak, waarbij eerst samenwerken voor (directe en daarna stabiele) veiligheid voorop staat, om vervolgens te werken aan duurzaam herstel.  De eerste + staat voor de inzet van specialisten naast generalisten. De tweede + staat voor intersectorale en integrale samenwerking van ketenpartners bij de aanpak van structureel onveilige situaties. Ook bij MDA++ werken we volgens het principe 1 gezin, 1 plan, 1 regie.