Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Subsidie verstrekken aan culturele instellingen.

Subsidie verstrekken aan culturele instellingen.

De subsidies zijn voor het merendeel nog gelijk aan de subsidies die de voormalige gemeentes verstrekten. De onderlinge verschillen zijn in sommige gevallen groot. De subsidies moeten nog geharmoniseerd worden. Dit gebeurt via het op te stellen kunst- en cultuurbeleid. De verdeling kan anders worden en wellicht ook de wijze van subsidiëring.