Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Samen met inwoners buurten veiliger maken

Samen met inwoners buurten veiliger maken

We investeren in meer betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij de veiligheid in hun buurt. We richten ons hierbij met name op georganiseerde groepen inwoners.  Dit doen we door:

  • de samenwerking te versterken met bestaande burgerinitiatieven die zich inzetten voor meer veiligheid in de buurt
  • inwoners en ondernemers te ondersteunen bij het opzetten van georganiseerde initiatieven voor meer veiligheid in de buurt
  • actief informatie uit te wisselen met burgerinitiatieven over de veiligheid in de buurt
  • informeren van inwoners op welke wijze zij zelf, eventueel in georganiseerd verband, een bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid in hun buurt
  • flyeracties, presentaties, promotieacties, wijkschouwen en andere bewustzijnsacties te organiseren omtrent diverse veiligheidsthema’s.