Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Optimaliseren online dienstverlening

Optimaliseren online dienstverlening
Portefeuillehouder
Hendriks Geert-Jan

Onze strategie is om onze digitale c.q. online dienstverlening zo goed, zo makkelijk en zo toegankelijk te maken dat mensen onze website(s) gaan gebruiken als preferent kanaal om in contact te komen met de gemeente of hun zaken te regelen. Hiervoor worden de website(s) permanent gecontroleerd op toegankelijkheid en kwaliteit van de inhoud. Aanvullend hierop worden jaarlijks delen van de website getest door inwoners op gebruiksvriendelijkheid, waarop zowel de inhoud als de vormgeving wordt aangepast aan de bevindingen uit de onderzoeken. Dit wordt bereikt via klantreizen, maar ook door inzet van specialisten op het gebied van gebruikerstesten. Webcare wordt ingezet om actief te luisteren naar en te reageren op online uitingen van verschillende doelgroepen over onze gemeente. Het doel is om service te verlenen en klachten af te handelen. Met webcare verbeteren we onze online dienstverlening.