Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Opstellen van het plan 'Buitenruimte in Beeld'

Opstellen van het plan 'Buitenruimte in Beeld'

We stellen een integraal plan op waarin we waardevolle groenstructuren en ecologische verbindingszones vastleggen en de kansen voor versterking vergroening en biodiversiteit benoemen. We brengen de waardevolle elementen in kaart zodat we nog meer kunnen sturen op behoud en versterken van deze structuren. We onderzoeken kansen om de ecologische verbindingszones met het buitengebied en omliggende natuurgebieden te verbeteren. Daarbij wordt samengewerkt met gebied beherende instanties als Goois Natuurreservaat, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Deze kaart zal onderdeel uit gaan maken van het omgevingsplan in het kader van de Omgevingswet.