Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Opstellen uitvoeringsprogramma Regionale samenwerkingsagenda

Opstellen uitvoeringsprogramma Regionale samenwerkingsagenda
Portefeuillehouder
Luijten Alexander

Op basis van de door de gemeenteraden vastgestelde speerpunten voor de Regionale Samenwerkingsagenda (2019 - 2022) wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit programma omvat - als het besluitvormingsproces naar verwachting verloopt - het bevorderen van mobiliteit, duurzaamheid, een goed woon - werk klimaat, het versterken van het sociaal domein en de ontwikkeling van een Regionale Omgevingsvisie. Gooise Meren hecht in het bijzonder aan de realisatie van een Regionale Omgevingsvisie als kader voor een passende effectieve samenwerking op het fysiek domein.