Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Opstellen strategische nota verbonden partijen

Opstellen strategische nota verbonden partijen
Portefeuillehouder
Luijten Alexander

We stellen in samenspraak met de gemeenteraad een strategische notitie op ten behoeve van grip op verbonden partijen. Daarbij benutten we de aanbevelingen uit het onderzoek van de rekenkamer.