Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Opstellen mobiliteitsvisie

Opstellen mobiliteitsvisie

Voor mobiliteit stellen wij beleid en heldere kaders op. Hiervoor is in 2019 gestart met het opstellen van een mobiliteitsplan. In 2020 wordt dit voortgezet en afgerond. In dit plan worden knelpunten benoemd, nieuwe ontwikkelingen besproken, hoofdwegenstructuren vastgesteld en wordt de basis gelegd om gebieden verkeersluw te maken. Daarnaast komt er speciale aandacht om het gebruik van de fiets te bevorderen. Ook duurzame mobiliteit (bijvoorbeeld deelfietsen, deelauto’s, etc.) krijgt een belangrijke rol in het plan.