Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Opstellen maatregelenplan klimaatbestendige inrichting

Opstellen maatregelenplan klimaatbestendige inrichting

Door uitvoering van de klimaatstresstest hebben wij in beeld op welke locaties in onze gemeente er nadelige effecten van de klimaatsverandering kunnen optreden. Door in gesprek te gaan met belanghebbenden (woningbouwcoöperaties, inwoners, bedrijven) kan worden bepaald welke maatregelen noodzakelijk, wenselijk en effectief kunnen zijn. Op basis van deze risicodialogen wordt een maatregelenplan opgesteld dat in de periode 2020-2050 uitgevoerd zal worden.