Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Opstellen beleidskader historisch erfgoed in gemeentelijk bezit

Opstellen beleidskader historisch erfgoed in gemeentelijk bezit

In lijn met het uitgangspunt om als gemeente alleen vastgoed in eigen bezit te hebben voor maatschappelijke taken, wordt een lijst opgesteld van het te verkopen vastgoed. In het geval van het afstoten van historisch erfgoed zorgen we voor een waarborg tot behoud van het erfgoed.

Op dit moment zijn 20 gemeentelijke panden bekend met de status van gemeentelijk of rijksmonument.  Ook zijn er terreinen, waaronder bijvoorbeeld de schootsvelden, waar zich gemeentelijk vastgoed bevindt. Via het op te stellen beleidskader kan beredeneerd worden aangegeven welk historisch erfgoed in gemeentelijk bezit moet worden verworven, behouden dan wel kan worden afgestoten. Daarnaast geven we voorwaarden voor gebruik, behoud en onderhoud van de betreffende panden in het geval van afstoting, met als uitgangspunt dat historisch erfgoed in beginsel niet wordt afgestoten.

Het beleidskader volgt op de Nota cultureel erfgoed (vast te stellen in 2020).