Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Opstellen archeologische waardenkaart en beleidskader

Opstellen archeologische waardenkaart en beleidskader

Als een inwoner tijdig weet waar zich archeologische waarden in de bodem bevinden of worden verwacht, dan kan hij of zij er in de plannen rekening mee houden. Dat maakt een archeologische waarden- en beleidskader tot een nuttig instrument bij ruimtelijk beleid.
In Gooise Meren zijn in de loop der tijd verschillende kaarten gemaakt voor de kernen en het buitengebied die zijn opgenomen in bestemmingsplannen. In 2019 is gestart met het opstellen van een integrale kaart voor de gehele gemeente. Daartoe vindt harmonisatie tussen de gebieden plaats en actualisatie van de aanwezige kaarten. Vervolgens maken we keuzes over welke waarden moeten worden beschermd en welke niet. Dit wordt vastgelegd in het beleidskader. De verwachting is dat de nieuwe archeologische waardenkaart en het beleidskader begin 2020 worden vastgesteld. Dit beleid wordt vervolgens geïntegreerd in het bestemmingsplan en naderhand omgevingsplan.

Een archeologische waardenkaart en beleidskader leiden tot een betere bescherming van het archeologische erfgoed van de van de gemeente Gooise Meren.