Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Naleving wet en regelgeving met betrekking tot behoud natuurwaarden

Naleving wet en regelgeving met betrekking tot behoud natuurwaarden

Wij bewaken de provinciale verordening, de wet Natuurbescherming en de soortenbescherming bij ruimtelijke plannen en bouwaanvragen.