Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Naarden buiten de Vesting

Naarden buiten de Vesting

Binnen dit gebiedsprogramma wordt overleg gevoerd met de convenantspartners over de gevolgen van het programma op de leefomgeving van de direct aanwonenden (overlast door meer boten, minder goede verkeersafwikkeling door openstaande bruggen). De convenantspartners hebben goede nota genomen van de ongerustheid binnen de gemeente Gooise Meren op dit punt. In combinatie met nieuwe informatie over de kosten van de aanleg van de nieuwe vaarverbinding, geeft dit aanleiding voor een gezamenlijke herbezinning op de doelen van het programma Naarden buiten de vesting. Deze herbezinning vindt dit najaar plaats.