Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Naar een Vernieuwingsagenda Lokale Democratie

Naar een Vernieuwingsagenda Lokale Democratie
Portefeuillehouder
Hendriks Geert-Jan

De verhouding tussen overheid en burger is de afgelopen jaren veranderd. Veel inwoners willen en kunnen veel meer dan eens in de 4 jaar stemmen. Ze nemen zelf initiatieven op lokaal niveau. Daarnaast krijgen gemeenten steeds meer taken van de Rijksoverheid. Met de Vernieuwingsagenda Lokale Democratie werken we aan het nog beter laten functioneren van de lokale democratie. Dit is een proces van oefenen, leren, uitwisselen, evalueren en kennis ontwikkelen. Zowel voor bewoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties als voor de raad, college en de ambtelijke organisatie. De klankbordgroep Burgerparticipatie van de raad is dit leerproces aangegaan middels de pilot ‘democratische vernieuwing’ aan de hand van de acht bouwstenen van ‘Democratic Challenge’ (BZK/VNG). In 2020 gaan we door met deze pilot. Ook de ambtelijke organisatie ontplooit initiatieven om de lokale democratie te versterken en blijft dit in 2020 ontwikkelen. We zetten verdere stappen in het realiseren van een passende vorm voor het uitwisselen van initiatieven en ervaringen van initiatiefnemers om de kracht van initiatieven te versterken en meer mensen te bereiken. We gaan verder vernieuwde samenwerkingsvormen aan met wijkplatforms die passen bij de tijd om zo een diverser publiek te bereiken.