Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Meer digitale producten

Meer digitale producten
Portefeuillehouder
Hendriks Geert-Jan

Alle burgerzaken producten die we online kunnen aanbieden gaan we via de website aanbieden. We proberen daarbij de e-formulieren zo gebruiksvriendelijk mogelijk in te richten. Hierdoor zijn we kostenbesparend, tijdbesparend en milieubesparend. En we stellen de inwoner in staat om producten en diensten af te nemen op het moment en de locatie dat hen het beste schikt. Het door ontwikkelen van e-formulieren is een continu proces.

Fraudebestrijding (valse identiteit) speelt een steeds belangrijkere rol bij de producten die worden aangevraagd bij de loketten. Fraude kost de samenleving miljoenen op jaarbasis. Het vaststellen van de  juiste identiteit bij de aanvraag van identiteitsdocumenten of andere producten waarbij identiteit vaststelling vereist is kan met ondersteuning van apparatuur worden vereenvoudigd. Met deze investering worden processen nog meer geautomatiseerd waardoor de klant sneller geholpen wordt en de kwaliteit van de persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) goed blijft.