Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Maaien waterplanten Randmeren en IJmeer

Maaien waterplanten Randmeren en IJmeer

Voor de versterking van de recreatieve mogelijkheden moeten ook de recreatie-belemmerende factoren worden opgelost. Een belangrijke factor hierin is de aanwezigheid van fonteinkruid waarvan de recreatiesector in het IJmeer- en Randmerengebied ernstige hinder ondervindt. In de periode 2019-2021 wordt daarom geïnvesteerd om deze gebieden extra te maaien.