Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)

JOGG bevordert het gezond gewicht onder jongeren door te stimuleren dat kinderen opgroeien in een gezonde omgeving: de gezonde keuze wordt de eerste keuze. Hiervoor werken we samen met lokale private en publieke partijen, zoals onderwijs, sportverenigingen en supermarkten. De prestaties van JOGG worden jaarlijks geëvalueerd. Najaar 2020 vindt een eindevaluatie plaats op basis waarvan het programma al dan niet wordt gecontinueerd.