Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Jaarlijks investeringsprognoses actualiseren

Jaarlijks investeringsprognoses actualiseren

Het meerjareninvesterinsprogramma bevat alle voorgenomen investeringen. Dit leidt tot forse jaarlijkse uitgaven en bijbehorende financieringsbehoefte. De daarmee gepaard gaande kapitaallasten leggen een groot beslag op de financiële begroting en de financiële positie.  Om beter zicht te hebben en te houden op de toekomstige uitgaven en kapitaallasten beoordelen we periodiek de voorgenomen investeringen en actualiseren wij de investeringsprognoses. In aanloop naar de volgende perspectiefnota wordt het instrument kapitaallastenplafond nader uitgewerkt en zo mogelijk toegepast vanaf begroting 2021.