Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Inzet uitbreiding rookvrije omgeving

Inzet uitbreiding rookvrije omgeving

In 2020 blijven we er samen met de GGD voor zorgen dat kinderen rookvrij opgroeien. Dit betekent dat er niet wordt gerookt op plekken waar kinderen zijn en dat opvoeders (ouders en professionals) in deze omgevingen het goede voorbeeld geven. 

Een groot aantal sportverenigingen heeft in 2019 zelf al gekozen om hun vereniging rookvrij te maken. Ook de sportverenigingen die nog niet zover zijn worden gestimuleerd om rookvrij te worden.

In 2019 is gestart met het rookvrij maken van speeltuinen. Na nominatie door omwonenden, is een speeltuin rookvrij gemaakt. Om onze inwoners bewust te maken van wat de gevolgen zijn van roken in de omgeving van kinderen, wordt hierover het gesprek  met hen aangegaan. Communicatie loopt via de plaatselijke kranten en de wijk- en buurtplatforms,  maar wanneer blijkt dat inwoners toch behoefte hebben aan het plaatsen van borden of tegels, is dat zeker mogelijk.