Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Informatie verstrekken over minimaregelingen

Informatie verstrekken over minimaregelingen

Wij bieden goede informatie en voorlichting aan inwoners over inkomensondersteuning en minimaregelingen. Wij geven in 2020 extra aandacht aan het vergroten van het gebruik van de regelingen door  gezinnen met kinderen.  Daarbij betrekken wij ook de intermediairs, zoals huisartsen en leerkrachten, die een belangrijke rol hebben in de signalering van kinderarmoede.