Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Harmonisatie beheer- en tariefstelsel buitensportaccommodaties

Harmonisatie beheer- en tariefstelsel buitensportaccommodaties

De huidige afspraken over beheer, onderhoud, exploitatie, eigendom en tarifering van de sportaccommodaties vloeien nog voort uit de drie voormalige gemeente Bussum, Naarden en Muiden. De diversiteit is daardoor groot. In de beweeg- en sportvisie is een aantal kaders gesteld voor een nieuw beheer- en tariefstelsel. Op basis van deze uitgangspunten is een onderzoek gestart om te komen tot een meer geharmoniseerd beheer- en tariefstelsel voor de buitensportaccommodaties. In het kader van het onderzoek is intensief gesproken met alle betrokken sportverenigingen. Dit onderzoek zal in 2020 worden afgerond.