Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Faciliteren Veilig Thuis.

Faciliteren Veilig Thuis.

Veilig Thuis is het het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling . Veilig Thuis is er voor slachtoffers, plegers en bezorgde omstanders. Veilig Thuis staat hen met raad en daad bij. Ook de professionals in het veld, bijvoorbeeld uit het onderwijs en het maatschappelijk werk, kunnen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling met Veilig Thuis schakelen. Hiervoor wordt gewerkt met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.