Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Een zichtbare, aanwezige overheid tegen georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Een zichtbare, aanwezige overheid tegen georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Wij brengen het bestuurlijke instrumentarium voor onze aanpak verder op orde en wij treden op als een zichtbare, aanwezige overheid tegen georganiseerde criminaliteit en ondermijning, onder andere door gerichte, structurele en integrale toezicht- en handhavingsacties. 

De gezamenlijke focus van de veiligheidspartners op georganiseerde criminaliteit is een nieuwe werkwijze die nog verder vorm moet krijgen. Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) heeft ervaring met de aanpak van deze vorm van criminaliteit. De samenwerking met het RIEC wordt daarom verder geïntensiveerd en op casus niveau wordt meer gebruik gemaakt van de kracht van integraal werken.