Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Een succesvolle schoolloopbaan

Een succesvolle schoolloopbaan

In samenwerking met de regiogemeenten en het onderwijs zetten we in op zo min mogelijk verzuim en voortijdig schoolverlaten. Zodat zoveel mogelijk jeugdigen een startkwalificatie behalen.