Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Doorontwikkelen Zorg-en Veiligheidshuis

Doorontwikkelen Zorg-en Veiligheidshuis

Het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek wil zich regionaal verder optimaliseren en beter positioneren binnen het zorg en veiligheidsdomein.  De taken van het Zorg- en Veiligheidshuis worden verder uitgebreid. Zo worden de volgende overleggen bij het Zorg- en Veiligheidshuis ondergebracht:

  • pilot MDA ++( een duurzaam sluitende integrale aanpak om problematiek te voorkomen en/of op te lossen door preventie, vroegsignalering en inzet van laagdrempelig en individuele maatwerkvoorziening op casusniveau)
  • (zorg) coördinatie Mensenhandel
  • Regionaal Expertteam Jeugd
  • overleg Veilig Verder
  • overleg personen met verward gedrag zonder strafrechtcomponent
  • overleg radicalisering.

Het Zorg- en Veiligheidshuis zal een professionaliseringsslag op de Top-X aanpak maken binnen de gemeenten Gooi en Vechtstreek. Er worden werkafspraken gemaakt met gemeente, politie en het Zorg- en Veiligheidshuis over de TOP-x aanpak.