Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Doorontwikkelen persoonsgerichte aanpak

Doorontwikkelen persoonsgerichte aanpak

Wij blijven werken aan de doorontwikkeling van de persoonsgerichte aanpak voor:

  • personen die in aanraking geweest zijn met de politie
  • personen die overlast veroorzaken in de woonomgeving
  • personen met verward gedrag.

Doel is om een goed werkende sluitende aanpak te realiseren. Hiervoor is de inzet en expertise van de beleidsterreinen zorg en veiligheid vereist. Bij de persoonsgerichte aanpak wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de Uitvoeringsdienst Sociaal domein, de afdeling Mens en Omgeving, de politie en met zorgpartners. De nadruk wordt gelegd op de aansturing van casusregie, verdieping van kennis met betrekking tot personen met verward gedrag, een blijvende goede samenwerking met de ketenpartners.