Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Crailo

Crailo

Eind 2017 zijn de gronden van Crailo aangekocht door de gemeenten Hilversum, Laren en Gooise Meren. De GEM Crailo B.V. is op 1 mei 2018 opgericht om de Gebiedsontwikkeling uit te voeren. In 2019 zijn een uitgangspuntennotitie en een notitie reikwijdte en detailniveau opgesteld en ter inzage gelegd. Daarnaast is een stedenbouwkundig plan voor Crailo opgesteld dat begin 2020 zal worden voorgelegd aan de raden van Laren, Hilversum en Gooise Meren. Na vaststelling door de raden van dit stedenbouwkundig plan, zal dit door de GEM Crailo worden uitgewerkt in een ontwerp bestemmingsplan verbrede reikwijdte dat in 2020 kan worden vrijgegeven voor zienswijzen en voorgelegd aan de drie gemeenteraden. Dit gebeurt in nauw overleg met de drie betrokken gemeenten.
 
Verder wordt in 2020 een aantal van de bestaande opstallen van het voormalig defensieterrein circulair gesloopt.