Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Continueren pilot Wijkvisie

Continueren pilot Wijkvisie
Portefeuillehouder
Hendriks Geert-Jan

In 2020 werken we samen met bewoners verder aan een wijkvisie met bijbehorende wijkagenda op basis van de Proeftuin Oostereng, de pilot 'Vitale wijken' in de Keverdijk en de pilot 'Thuis in de Westereng'. Aan de hand van deze drie pilots worden verdere plannen uitgezet hoe de wijken in de toekomst sociaal, economische en fysiek zich gaan ontwikkelen.