Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Continueren gezamenlijke wijkagenda

Continueren gezamenlijke wijkagenda
Portefeuillehouder
Hendriks Geert-Jan

Plannen voor de wijk en buurt maken we samen met bewoners en ondernemers. Het zo vroeg mogelijk betrekken van inwoners en samen met hen de opgave en het speelveld bepalen is het vertrekpunt. Dit leidt tot een gezamenlijke wijkagenda. Met de ervaringen van de pilots 'Vitale wijken' in de Keverdijk en 'Oostereng' werken we aan wijkagenda's voor alle wijken gebaseerd op wijkvisies. De wijkagenda is een meer concrete uitwerking met een overzicht van acties en initiatieven van bewoners en gemeentelijke projecten.