Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Concipiëren van beleidsnota met participatie

Concipiëren van beleidsnota met participatie

De beleidsnota vormt onze visie voor de periode 2020-2025 over de wijze waarop we met cultuur binnen de gemeente willen omgaan. Onderdeel hiervan is cultuureducatie. Daarnaast fungeert de nota als toetsingskader voor nieuwe initiatieven. In de voormalige gemeenten Bussum en Muiden en Naarden was de afgelopen periode geen cultuurbeleid. De nota die we gaan opstellen, leidt ten minste tot harmonisatie van, voor zover mogelijk, bestaande afspraken. Verder wordt de rol van de gemeente beschreven die zij heeft bij grote evenementen.