Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Bieden van passende inkomensvoorziening

Bieden van passende inkomensvoorziening

Wij bieden inwoners die (tijdelijk) niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien een vangnet door hen een passende inkomensvoorziening te geven. Wij streven ernaar deze inwoners te geven waar ze recht op hebben en hierover, tijdig, juist en in begrijpelijke taal te informeren.  Dat doen wij door (1) het geven van voorlichting op de website, in de spreekkamers, tijdens informatiebijeenkomsten en jaarlijkse dienstverleningsgesprekken (2) elke aanvraag te laten screenen door handhaving (3) fraude alert te zijn en (4) adequaat terug- en in te vorderen.