Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Beter samenwerken via lokaal overleg

Beter samenwerken via lokaal overleg

Voor elk gebied in Gooise Meren is het lokaal integraal overleg ingericht. Hierbij zijn de politie, sociale partners, wijkbrandweer en gemeente (Boa, wijkadviseur en team openbare orde en veiligheid) betrokken. Daarnaast bestaat er een flexibele schil van allerlei partners die ook periodiek kunnen aansluiten bij het overleg. In het lokale overleg worden actuele ontwikkelingen uit de wijk besproken en afgestemd, waardoor een integraal beeld ontstaat op wat speelt in de wijken/kernen. Zo is het mogelijk om sneller in te spelen op situaties die zich voordoen op zowel sociaal als fysiek gebied.